خسارت میلیاردی تعطیلات بر اقتصاد کشور

در این چند وقت گذشته بحث آلودگی کلان شهرهای کشور داغ بوده است  البته جدا از این برای شهروندان کلان شهرها کاملا ملموس .جدا از ضرر و زیان های بسیار برای سلامتی این آلودگی روی اقتصاد کشور هم اثر گذاشته است .دولت که تنها چاره ی زود بازده را تعطیلی این کلان شهرها می بیند قسمتی از اقتصاد کشور را نیز به تعطیلی اجباری وادار می کند .به گفته ی محمدرضا تابش نماینده مجلس نهم میزان خسارت روزانه تعطیلی کلان شهرها بر اساس تولید نا خالص ملی 800 میلیارد تومان می باشد که 600 میلیارد آن متعلق به تهران است .فکر می کنم وقتی به مقدار این اعداد و ارقام نگاه می کنیم باید بیشتر به وظیفه خود در حفظ سلامت محیط زیست پیرامون خود فکر کنیم . دولت نیز باید به فکر چاره ای بلندمدت برای رفع این مشکل باشد .چرا که می توان با هزینه کردن همین مقدار خسارت روزانه برای رفع خود این معضل قدم مهمی در این زمینه برداشت.

/ 0 نظر / 26 بازدید