معادل 28.5 درصد کل مطالبات شبکه بانکی در اختیار 173 نفر

روابط عمومی بانک مرکزی، در پی انتشار خبری در برخی از رسانه ها مبنی بر«80 درصد معوقات بانکی کشور به 30 نفر اختصاص دارد» توضیحات زیر را جهت تنویر افکار عمومی ارایه کرد.

کل تسهیلات اعم از جاری و غیرجاری مبلغ 6/233 5 هزار میلیارد ریال و تسهیلات غیرجاری 807 هزار میلیارد ریال و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات 4/15 درصد می‎باشد.

بدهکاران بالای یکهزار میلیارد ریال 61 نفر هستند که مبلغ کـل تسهیلات غیرجاری آنها 4/152 هزار میلیارد ریال است که 9/18 درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را تشکیل می دهد.

براساس این گزارش، بدهکاران بالای 500 تا یکهزار میلیارد ریــــــــال 112 نفر می‎باشند که مبلغ کـل تسهیلات غیرجاری آنها 3/77 هزار میلیارد ریال برابر با 6/9 درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور است.

براین اساس، بدهکاران بالای 500 میلیارد ریال 173 نفرو جمعا مبلغ 7/229 هزار میلیارد ریال بوده که 5/28 درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‎شوند.

/ 0 نظر / 39 بازدید