ایرانی ها پول خود را در خارج چگونه خرج می کنند?

پیش از این در فضای اقتصادی با تورم حدود 25 درصد، هر سفر داخلی برای ایرانی‌ها به طور متوسط 65 هزار تومان هزینه داشت.

طبق آخرین آمار گردشگری اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران بیش از 70 میلیون و 800 هزار سفر داخلی در تابستان 91 توسط ایرانی ها انجام شده که در مجموع هزینه‌ای بالغ بر چهار هزار و 590 میلیارد و 179 میلیون تومان را به همراه داشته است.

بیشترین هزینه‌ای که مسافران برای سفرهای خود می‌پردازند مربوط به حمل ونقل آنهاست به طوری که در مجموع نزدیک به یک هزار و 32 میلیارد و 386 میلیون تومان برای این بخش از سفر پرداخت شده است.

اما هزینه های خوراکی و دخانی هموطنان ما در سفر کم نیست به گونه ای که در طول سفرهای تابستانی، آن ها بالغ بر 864 میلیارد و 125 میلیون تومان صرف تغذیه و دود دخانیات کرده‌اند.

از هزینه‌های قابل توجه دیگر هزینه بیش از 710 میلیارد و 528 میلیونی برای درمان در بیش از 70 میلیون سفر است.

در مقابل هزینه چند صد میلیاردی که مردم در سفر برای درمان صرف می‌کنند هزینه محدودتری در حدود 75 میلیارد و 151 میلیون را برای تفریح، ورزش و فرهنگ خرج می‌کنند.

نزدیک به 555 میلیارد و 851 میلیون تومان در طول سفر های داخلی، برای خرید کالا و لوازم هزینه شده که باید به این رقم هزینه حدود 548 میلیارد تومانی خرید سوغاتی ایرانی ها را نیز به آن اضافه کرد.

اما هزینه اقامت خانوار ها در سفر های داخلی حدود 360 میلیارد تومان و بخشی دیگر از هزینه‌ها تحت عنوان سایر هزینه‌های متفرقه هستند که بالغ بر 314 میلیارد و 460 میلیون برآورد شده است.

بنا بر این گزارش می‌توان گفت که در تابستان گذشته از مجموع چهار هزار و 590 میلیارد و 179 میلیون و 200 هزار ژول صرف شده در 70 میلیون و 871 هزاز و 136 سفر داخلی هزینه هر سفر حدود 64 هزار و 769 تومان بوده است البته این هزینه، برآوردی در اقتصادی با تورم 25 درصد بود این در حالی است که اکنون تورم شهری حدود 34 و تورم نقطه به نقطه 40 درصد است.

 


/ 0 نظر / 29 بازدید